Welkom.

Vishandel Le Breton is sinds 1994 overal gekend

voor zijn dagverse vis.


We verkopen vis van bij ons uit de Noordzee.

Deze heeft zoveel meer smaak en ligt zo op je bord ...